Stan posiadania, a kim naprawdę jesteśmy.

Obecny świat kładzie ogromny nacisk na posiadanie. Środowisko konsumpcjonizmu sprzyja podkopywaniu naszego systemu wartości. Im mniejsi się czujemy, tym więcej nabywamy, aby wypełnić doskwierającą nam pustkę. Jesteśmy stale, nieświadomie uwarunkowywani ograniczającymi nas wierzeniami. Zostaliśmy utwierdzeni w przekonaniu, że potrzebujemy czegoś z zewnątrz, aby wypełnić nasze wnętrze. Potrzebujemy przedmiotów materialnych, aby być szczęśliwszymi. Potrzebujemy danego rozwiązaniaContinue reading “Stan posiadania, a kim naprawdę jesteśmy.”